Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

Σκοπός και αντικείμενο

Σκοπός του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.
Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να

  • Εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
  • Αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
  • Ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
  • Αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές,μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.

Ποιους Αφορά

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
  2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.
  3. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
  4. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος εντάσσονται στις ακόλουθες διακριτές κατηγορίες και υποκατηγορίες με κριτήριο την απασχόληση (εξαρτημένη εργασία):

Κατηγορία

ΕΜΕ

1

0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ

2

10 ΕΜΕ < μ ≤25 ΕΜΕ

3

25 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ

4

40 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ

Ύψος επιχορήγησης προγράμματος

Στο πλαίσιο του Προγράμματος δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (vouchers), βάσει του μεγέθους της επιχείρησης -σε όρους απασχόλησης-  και ειδικότερα ανά Κατηγορία Επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα: 

 

(Α)

(Β)

(Γ)

(Δ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Μέγεθος Επιχείρησης (μ)

Ονομαστική Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη

Ένταση ενίσχυσης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ

€900,00

€1.000,00

90%

5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ

€1.800,00

€2.000,00

90%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

10 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ

€3.600,00

€4.000,00

90%

18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ

€5.400,00

€6.000,00

90%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

25 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ

€9.000,00

€10.000,00

90%

32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ

€10.800,00

€12.000,00

90%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4

40 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ

€13.500,00

€15.000,00

90%

50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ

€18.000,00

€20.000,00

90%

 

Επισημαίνεται ότι το ύψος της ενίσχυσης/ ποσό εξαργύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί:

  • Την ονομαστική αξία του voucher, όπως αποτυπώνεται στη στήλη (Β)
  • Το 90% του πραγματικού κόστους των προμηθευόμενων ψηφιακών προϊόντων και  υπηρεσιών.

Οι δαπάνες που ενισχύονται στο πλαίσιο του Προγράμματος δεν επιτρέπεται να ενισχυθούν από καμία άλλη πηγή, Εθνική ή Ευρωπαϊκή.

Δυνατότητες Συνεργασίας με NOON Informatics

Η NOON Informatics S.A., ως εγκεκριμένος προμηθευτής επιδοτούμενων προγραμμάτων σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ή να αναβαθμίσετε το δικό σας e-shop, μέσω των επιχορηγήσεων του Ψηφιακού Μετασχηματισμού Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, με επιδότηση έως 90%.

Παρακάτω οι δυνατότητες συνεργασίας με την εταιρεία μας:

 

Δημιουργία eshop για τα προϊόντα σας, ώστε να δημιουργήσετε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που θα προβάλλει την εταιρία και τα προϊόντα σας

Αναβαθμίζουμε το ηλεκτρονικό σας κατάστημα, με σύνδεση με μεταφορικές εταιρείες + Extra δημιουργούμε λογισμικό, εντός υποδομής της ιστοσελίδας, όπου θα διαμορφώνει την αποστολή των παραγγελιών σας ανά Τ.Κ., κόστος και απόσταση.

Αναβαθμίζουμε τις επιλογές πληρωμής στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα, με τη διασύνδεση με συστήματα ηλεκτρικών τραπεζικών πληρωμών.

Συνδέουμε το ηλεκτρονικό σας κατάστημα με τις μεγαλύτερες ηλεκτρονικές πλατφόρμες προϊόντων.

Προβάλετε τα προϊόντα του ηλεκτρονικού σας καταστήματος στα δυναμικότερα Social Media του κόσμου.

Αναβαθμίζουμε την προβολή του ηλεκτρονικού σας καταστήματος στο διαδίκτυο και δημιουργούμε δυνατότητα ενός ολοκληρωμένου Digital Marketing για την επιχείρηση σας.

Πως θα υποβάλω την αίτηση

Η διαδικασία κατασκευής ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων μέσω επιδοτήσεων, απαιτεί καθοδήγηση και συντονισμό.

Στη NOON Informatics S.A. συνεργαζόμαστε με αξιόπιστους συμβούλους, οι οποίοι σε συνεργασία με την εταιρεία μας, σας πληροφορούν και σας καθοδηγούν , αναλαμβάνοντας έως και την υποβολή του φακέλου της επενδυτικής σας πρότασης.

Τι να προσέξω

Το πρόγραμμα αποτελεί μία εξαιρετική ευκαιρία αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού και επέκτασης της δραστηριότητας των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προσφέροντας τη δυνατότητα να προσεγγιστεί ένα τεράστιο νέο πελατειακό κοινό.

Η επιλογή της εταιρείας που θα υλοποιήσει το ηλεκτρονικό σας κατάστημα θα καθορίσει και την αξία της επένδυσης σας.

Η εκτίμηση, η αξιολόγηση και η εξειδίκευση των αναγκών σας, σε συνδυασμό με τη γνώση και την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και των δυνατοτήτων που προσφέρονται, θα εξασφαλίσει ένα ανταγωνιστικό και αποδοτικό ηλεκτρονικό κατάστημα που θα εγγυηθεί την επέκταση του δικτύου πωλήσεών σας.

H NOON Informatics S.A. με πολυετή εμπειρία στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Επικοινωνιακού Σχεδιασμού αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο συνεργάτη για το σχεδιασμό, την κατασκευή και την προώθηση του ηλεκτρονικού σας καταστήματος.

error: Content is protected !!
+