καριέρα

Μπες στην ομάδα μας!

.ΝΕΤ Developer
Απαιτούμενα προσόντα:

 • Microsoft .NET Framework με C#
 • Microsoft Visual Studio
 • Microsoft SQL Server
 • ASP.NET MVC
 • ASP.NET Web API

Επιθυμητά προσόντα:

 • Microsoft .NET Framework with VB.NET
 • .NET Language Integrated Query (LINQ)

Mobile Application Developer
Απαιτούμενα προσόντα:

 • React Native
 • JavaScript ES6 and up
 • Git

Επιθυμητά προσόντα:

 • Familiarity with XCode and Android Studio
 • Flashlane
 • AppCenter

SQL Server Developer
Απαιτούμενα προσόντα:

 • Development of high quality database solutions
 • Develop, implement and optimize queries, stored procedures and functions using T-SQL
 • Build appropriate and useful reporting deliverables
 • Develop procedures and scripts for data migration
 • Implement SSIS projects

Επιθυμητά προσόντα:

 • +2 years of experience as a SQL Developer or similar role
 • +1 years of experience with SQL Server Integration Services
 • Understanding of T-SQL programming
 • Understanding of Microsoft SQL Server

UI/UX Designer
Απαιτούμενα προσόντα:

 • Design graphic user interface elements, like menus, tabs and widgets
 • Build page navigation buttons and search fields
 • Develop UI mockups and prototypes that clearly illustrate how sites function and look like
 • Identify and troubleshoot UX problems (e.g. responsiveness)
 • Conduct layout adjustments based on user feedback
 • Adhere to style standards on fonts, colors and images

Επιθυμητά προσόντα:

 • 2+ year work experience as a UI/UX Designer or similar role
 • HTML/CSS (JavaScript is considered a plus)
 • Experience in .NET development (MVC framework, Client Frameworks e.g. JQuery)
 • Familiar with Agile development methodologies
 • Portfolio of design projects
 • Team spirit; strong communication skills to collaborate with various stakeholders

Java Developer
Απαιτούμενα προσόντα:

 • Experienced Java Developer is required to be hired for the development department.

Επιθυμητά προσόντα:

 • JBoss experience will be appreciated.

Digital and Seo Specialist (for external cooperation)
Απαιτούμενα προσόντα:

 • Design, implementation of Digital marketing Strategy
 • Seo (on page - of page) and Content development
 • Design, implementation, monitoring, reporting digital marketing campaigns: SEM, Pay Per Click, email marketing, mobile marketing
 • Designing, implementing, tracking, reporting online advertising campaigns: Google AdWords Campaigns, Facebook Ads, Premium Display Campaigns, Newsletter Campaigns

Επιθυμητά προσόντα:

Cobol Developer
Απαιτούμενα προσόντα:

 • Experienced Cobol software developer.

Επιθυμητά προσόντα:

Η εταιρεία προσφέρει

 • εξαιρετικές συνθήκες εργασίας
 • διαρκής εκπαίδευση
 • σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόνται παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στο hr@noon,gr ή συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα  error: Content is protected !!