Όροι Χρήσης

Η χρήση του ιστότοπου διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού -Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε αυτές.

Όλοι οι χρήστες των ιστότοπων noon.gr noonmedical.gr nooncreative.gr θα πρέπει να συμμορφώνονται στους ακόλουθους όρους χρήσης :

Διαθέσιμες πληροφορίες στον ιστότοπο

Η Εταιρεία NOON Πληροφορική A.E. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παρέχει ακριβείς πληροφορίες στους χρήστες μέσω των ιστοτόπων της. Εντούτοις, είναι δυνατόν να εντοπιστούν λάθη ή παραλείψεις, ιδίως σε πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους (προϊόντα, υπερσυνδέσμους κ.λπ.). Για το λόγο αυτό, οι χρήστες καλούνται να είναι προσεκτικοί και να ελέγχουν τις πληροφορίες πριν από οποιαδήποτε χρήση τους.

Η Εταιρεία NOON Πληροφορική A.E. δεν ευθύνεται σε περίπτωση άμεσης ή έμμεσης βλάβης που οφείλεται στη μη ελεγχόμενη χρήση των περιεχομένων των ιστοτόπων της. Επιπλέον, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιεί οποιοδήποτε μέρος των ιστοτόπων της ή των περιεχομένων και των όρων χρήσης αυτών, χωρίς προειδοποίηση, απλώς και μόνο δημοσιεύοντας αντίστοιχες τροποποιήσεις στους ιστοτόπους της.

Διαθέσιμες πληροφορίες στα social media

Η Εταιρεία NOON Πληροφορική A.E διαθέτει επίσημες επαγγελματικές σελίδες στα social media των εταιρειών Facebook, Instagram, Linked In, Twitter, YouTube, όπου οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να σχολιάζουν στις διάφορες αναρτήσεις της.
Αυτές οι σελίδες υπόκεινται στους όρους χρήσης και τους κανονισμούς των εταιρειών Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube και διατίθενται ως δικτυακός τόπος για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες,  τα προϊόντα και τα νέα της εταιρείας.
Αναρτήσεις χρηστών και ακολούθων δεν αντιπροσωπεύουν την NOON Πληροφορική A.E ούτε τους εργαζόμενους της.

H NOON Πληροφορική έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί και να διαγράφει περιεχόμενο και υλικό τα οποία κρίνει ως ρατσιστικά, ρητορική μίσους, βωμολοχίες, χυδαιότητα, γυμνό, δυσφήμιση σε άτομο/άτομα ή άλλες εταιρείες, επώνυμες, ανώνυμες ή προσωπικές επιθέσεις σχόλια με κύριο σκοπό την πώληση ενός προϊόντος, σχόλια που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα, σχόλια ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, όπως το ίδιο σχόλιο που δημοσιεύεται επανειλημμένα σε ένα προφίλ, άλλα σχόλια που η ομάδα διαχείρισης social media της NOON Πληροφορική Α.Ε. κρίνει ακατάλληλα. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο +30 2109312801 ή στο info@noon.gr για οποιαδήποτε περαιτέρω ερώτηση ή δήλωση.

 

Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία NOON Πληροφορική A.E. δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες ή επακόλουθες ζημίες που μπορεί να οφείλονται στην εσφαλμένη χρήση των δικτυακών τόπων από τους χρήστες ή σε τυχόν σφάλματα, αποτυχίες, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία των ιστοτόπων ή στη διαβίβαση πληροφοριών στο διαδίκτυο μέσω αυτών.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η Εταιρεία NOON Πληροφορική A.E. είναι ο μοναδικός και αποκλειστικός δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων και όλων των άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με το περιεχόμενο και τη δομή αυτού των ιστοτόπων, με την επιφύλαξη ρητών εξαιρέσεων. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ η αντιγραφή και οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου της ιστοσελίδας, , χωρίς έγγραφη άδεια του εκδότη. Η Εταιρεία NOON Πληροφορική A.E. είναι ο κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων και όλων των άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο.

Εμπορικά Σήματα και Λογότυπα

Όλα τα εμπορικά σήματα ή λογότυπα που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο της Εταιρείας NOON Πληροφορική A.E. προστατεύονται από τους νόμους που διέπουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα εμπορικά σήματα. Η παρουσία αυτών στον παρόντα ιστότοπο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παροχή άδειας χρήσης και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα εμπορικά σήματα και / ή τα λογότυπα της Εταιρείας NOON Πληροφορική A.E. δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του εξουσιοδοτημένου προσωπικού της Εταιρείας NOON Πληροφορική A.E.

Υπερσύνδεσμοι σε άλλους ιστοτόπους

Για τη δημιουργία οποιωνδήποτε υπερσυνδέσμων προς τον ιστότοπο της Εταιρείας NOON Πληροφορική A.E., οι χρήστες πρέπει να λάβουν γραπτή άδεια της Εταιρείας. Τα περιεχόμενα οποιουδήποτε ιστότοπου που συνδέεται με τον ιστότοπο της Εταιρείας NOON Πληροφορική A.E δεν εμπίπτουν στον έλεγχο της Εταιρείας.

Η Εταιρεία NOON Πληροφορική A.E δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων που συνδέονται με τη δική της ή για τυχόν ζημιές που οφείλονται στη χρήση αυτών των συνδεδεμένων ιστότοπων, ενώ η πλοήγηση σε αυτούς θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους χρήσης τους.

Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων αποτελεί προϋπόθεση για την επίσκεψη σε αυτόν τον ιστότοπο.

Εφαρμοστέο δίκαιο – Δικαιοδοσία

Οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και κάθε τροποποίησή τους, διέπονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο και τυχόν εφαρμοστέες σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Ομοίως, σε περίπτωση που κάποιοι όροι χρήσης καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, δεν επηρεάζεται η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους αυτών. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που θα πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Για το λόγο αυτό κάθε χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης.

Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση της Ιστοσελίδας, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση της Ιστοσελίδας, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

Επικοινωνία

Για κάθε είδους πληροφορίες, διευκρινίσεις, υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει μέσω της φόρμας επικοινωνίας με την Εταιρεία.

error: Content is protected !!